Saron Woonbegeleiding Facebook        0541 - 353505

Kwaliteit

Saron is altijd bezig om kwalitatief de beste zorg te leveren en is voortdurend in ontwikkeling om hier ook naar te streven. Een onafhankelijke (en anonieme) toetsing naar cliënttevredenheid , laat zien dat de bewoners van Saron op de vraag: “Kan Saron aanbevelen bij anderen”, het cijfer van een 8,9 krijgt.  

Saron wordt onafhankelijk getoetst door verschillende auditoren. De instelling draagt inmiddels diverse keurmerken: 

1. Gedragscode Beschermd Wonen Enschede.
Het CIMOT (verwijzer) verwijst alleen toekomstige cliënten door, als de kwaliteit van Saron op orde is. Op basis van dit keurmerk “Gedragscode Beschermd Wonen” kan Saron ook subsidie ontvangen voor het leveren van zorg. Daarom wordt op meerdere punten de zorg van Saron onafhankelijk getoetst. Er wordt gekeken of de bewoner centraal staat, en of veiligheid, gelijkwaardigheid, geborgenheid en stabiliteit de basis vormen voor het beschermde wonen.
De auditor gaf aan dat het hem opviel dat hij voortdurend deze feedback terugkreeg van cliënten waar hij mij sprak: “Op Saron staat de hulpverlener naast mij en heeft hij of zij respect en liefde voor mij!


2. NEN-EN-15224
Dit keurmerk, gebaseerd op de ISO-9001 voor de Healthcare, toetst de zorg op een breed scala van kerncriteria, zoals het verlenen van correcte zorg, effectiviteit en efficiency, zorg gebaseerd op bewijs of kennis, de cliënt staat centraal, integriteit en betrokkenheid vanuit de hulpverlening. Saron draagt met trotst dit landelijk erkende keurmerk.

3. Christelijk Keurmerk
Dit keurmerk wordt uitgegeven door de stichting “Ik zoek christelijke hulp”, en kan alleen afgegeven worden bij een erkend keurmerk (zoals bovenstaand NEN-EN-15524) en ziet ook toe op de wijze hoe de christelijke identiteit met respect wordt vormgegeven binnen hulpverlening op alle niveaus.

4. Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten
Bij dit keurmerk wordt in het bijzonder gekeken naar de ‘mobiliteit’ binnen de organisatie. Je moet dan denken aan mensen die rolstoelafhankelijk zijn of op een andere manier slecht ter been zijn. Dit keurmerk geeft aan dat Saron goed ´bereikbaar´ is voor mensen die hier mee te maken hebben.

Is Saron Begeleid Wonen misschien iets voor jou?

Neem contact met ons op, en laat ons je helpen met een keuze

 

Neem contact met ons op!

     logo saronbegeleidwonenhome icon grey Paandersdijk 2
                7588 PZ Beuningen (Ov.)

         email icon grey contact@saron.net                                        phone icon grey0541-353505